Close

Zveme vás na velký přednáškový cyklus o Holocaustu Židů

Prednaskovy_cyklus_holokaust_2017

Dovolujeme si vás co nejsrdečněji pozvat na velký přednáškový cyklus o Holocaustu Židů v dějinách První republiky a za 2. světové války, který se uskuteční 24. října 2017 od 17:15 v Klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Námětem bude postavení Židů v rámci tehdejšího světa, důvody rozhodnutí perzekuce a vyhlazení Židů, průběh vyhlazování, seznámení s jednotlivými aktéry, představení základních vyhlazovacích metod včetně táborů smrti a psychologický aspekt celé věci a jednotlivých lidí.

Hlavním hostem bude přeživší pamětnice ghetta Terezín a vyhlazovacího tábora Osvětim-Birkenau paní PhDr. Dagmar Lieblová.

Na setkání s vámi se těší Mgr. Luboš Moravec a PhDr. Veronika Čepelková.